3kõla festivalil toimus esmakordselt Welopargi korraldatud weloorienteerumine, mille võitja sai priipääsme 10. septembri katusekontserdile.

Weloorienteerumine on lihtne. Orienteeruja saab kätte 10 fotot Paide vanalinna objektidest. Mõnedel on näiteks mõne maja detail, teistel fotodel aga samas asukohas aastakümneid tagasi asunud hoone. Nende fotode järgi peab orienteeruja welopargi weloga vändates õiged punktid vanalinnas üles leidma ning vastama nende asukohas olevatel kaartidel esitatud küsimustele.

Iga punkti ülesleidmine annab ühe punkti. Iga õige vastus annab ühe punkti. Võrdsete tulemuste korral saab otsustavaks viimase kriteeriumina orienteerumisele kulunud aeg.

Järgmine weloorienteerumine toimub 1. oktoobril Paide kogukonnakeskuse hooaja avapeaol. Võitjale welopargi 10 korra kasutamise priikaart.